B8. Kop

€ 850,-
 
   
   


Tjipke Visser

Tjipke Visser (* Workum 12-12-1876 - Bergen NH 22.01.1955), werd geboren als zoon van de houthandelaar Tjebbe Visser en Wiepkje Hiemstra, eigenaren van een houtzaagmolen (later de "Fekkesmole" genaamd) te Workum.

Tjipke werd geboren in de zogenaamde Workumer Kamer (thans in het Kerkelijk Museum te Workum). De Workumer Kamer is aangelegd door de familie Potma. Wiepkje was namelijk een afstammeling van de Potma's

Na de H.B.S ging Tjipke in 1896 naar de "Rijksnormaalschool voor tekenonderwijzers" in Amsterdam. In 1902 werd hij tekenmeester aan de avondcursus in Edam. Hij is vanaf die tijd begonnen met het maken van houten beeldhouwwerken van o.a. Volendammer vissers. In 1907 verhuisde hij naar Bergen (N.H.), waar hij deel uit ging maken van de Bergense School.

Tjipke zijn asurn bevindt zich in het familiegraf naast de Workumer St Gertrudiskerk. Dochter Marijcke heeft in 1942 een grafmonument gemaakt

Werken van Tjipke Visser zij in het bezit van Museum Warkums Erfskip.

Tjipke Visser was voor de Tweede Wereldoorlog ‘hofbeeldhouwer’ van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP) en daaraan verbonden instellingen als Het Vrije Volk en De Arbeiderspers.

Een gebeeldhouwde kop van Tjipke is te zien en te koop bij Bissart.


[terug]